Testaa tietosi Lapin ja eri vaellusalueiden historiasta

1) Milloin ja mitä varten Kalkkoaivin tie Käsivarren kainalossa on rakennettu?
a) 1960. Metsähallitus rakennutti tien parantaakseen lohikalastajien pääsyä Lätäsenolle.
b) 1973. Tie rakennettiin valtion toimesta paikallisille poronomistajille heidän elinkeinonsa turvaamiseksi.
c) 1944. Saksan armeija rakennutti tien huoltotieksi Sturmbock-Stellung linnoitusketjun taakse.
d) 1961. Rajavartiolaitos rakennutti tien helpottaakseen Norjan vastaisen rajan valvontaa.

2) Vuonna 1925 perustettiin Lapin kullankaivuuta varten kultayhtiö Lapin Kulta Oy. Millä tavoin yhtiö jätti jälkensä historiaan?
a) Kultayhtiön nimen käyttöoikeuden hankki 1960-luvulla torniolainen virvoitusjuomatehdas.
b) Yhtiö tuli tunnetuksi onnistuneista ja rikkaista kultalöydöistä Saariselän alueella.
c) Yhtiö antoi alkusysäyksen Saariselän matkailukylän syntymiselle.
d) Tuli tunnetuksi konkurssista joka koski monia tuon ajan merkkimiehiä.

3) Lotjanankoski Muorrakkavaaranjokisuun yläpuolella on ikivanha helmenpyyntipaikka. Kenen suosikkipaikkana se tuli tunnetuksi 1920-30 luvulla ?
a) Arvid Wegeliuksen
b) Mosku "Aleksi Hihnavaaran"
c) Kenraali K.M.Walleniuksen
d) Alueella vierailevien vaeltajien.

4) Milloin Lemmenjoen kansallispuiston on perustettu?
a) 1960
b) 1938
c) 1956
d) 1980

5) Kuka rakennutti ns. Hammaskurun tukkitien Lutolta Luirojoelle 1930-luvun lopulla?
a) Kemi Oy
b) Veitsiluoto Oy
c) Kemi Oy ja Veitsiluoto Oy yhdessä.
d) Metsähallitus

6) Muotkatuntureilta löytyy ns. Lahtisen kämppä. Kuka ja mitä varten se rakennettiin?
a) Paikalliset poromiehet yöpymispaikakseen vuonna 1965.
b) Metsähallitus suojapaikaksi retkeilijöitä varten vuonna 1960.
c) Opettaja Pentti Lahtinen omaksi lomakämpäkseen vuonna 1949.
d) Geologian tutkimuskeskus majapaikakseen yrittäessään etsiä kullanmerkkejä Muotkan alueelta vuonna 1950.

7) Mikä on ns. Kuoleman rata ja missä se sijaitsee?
a) Kutsumanimi onnettomuuksai paljon tapahtuneelle Jäämeren tielle, joka kulki Rovaniemeltä Petsamon Liinahamariin.
b) Saksalaisten vankityövoimalla rakennuttama kapearaiteinen rautatie Hyrynsalmelta Kuusamon kautta Kiestinkiin.
c) Muurmannin rata Venäjän puolella.
d) Kutsumanimi Kilpisjärven tielle Lapin sodan aikaisten tiellä tapahtuneiden taisteluiden takia.

8) Mitä tarkoitusta varten Suomun Ruoktun vanha kämppä on alunperin rakennettu?
a) Retkeiljöitä varten.
b) Kullankaivajia varten.
c) Suomujoen helmestäjiä varten.
d) Kaukopartioretkien tukikohdaksi.

9) Mitä erikoista on Saariselän Luttojoen varrelta löytyvällä ns. Jääkärien kämpällä?
a) Se toimi sodan aikana alueella toimineiden saksalaisten upseereiden majoituspaikkana.
b) Se oli itsenäisen Suomen toinen rajavartioasema.
c) Castren ja Lönnrot yöpyivät majassa jouluaattona 1841.
d) Se oli Moskun "Aleksi Hihnavaaran" rakennuttama metsästyskämppä.

10) Mitä erikoista on Utsjoen pappilassa?
a) Saksalaiset jättivät sen poikkeuksellisesti polttamatta vetäytyessään Lapista.
b) Se on vuonna 1843 C.L. Engelin viimeiseksi ja pohjoisimmaksi piirtämä rakennus.
c) Suomen pohjoisin pappila.